Klachtenregeling

Klachtenregeling voor de huisartsenzorg en zorgaanbieders

Tevreden of een klacht?

We doen elke dag ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. We horen daarom graag of onze zorg ook door u zo ervaren wordt. Positieve reacties zijn altijd welkom, maar verbeterpunten vernemen wij ook graag. Mede daardoor kunnen wij onze zorg verbeteren. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Wat kunt u doen met uw klacht? Voor de huisartsenpraktijk

kunt u het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer: 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Voor de therapeuten

Heeft u een klacht over uw hulpverlener?

Het kan zijn dat er in het contact met uw hulpverlener iets niet goed is gegaan: er is bijvoorbeeld niet gebeurd wat u had verwacht of u vindt dat uw hulpverlener u onzorgvuldig heeft behandeld. Misschien denkt u dat hij of zij een fout heeft gemaakt.

 

U kunt deze het beste eerst met de hulpverlener zelf bespreken, wanneer de therapeut op de hoogte is van uw onvrede, dan kan er samen met u een oplossing gezocht worden. Is dit lastig voor u dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan de onpartijdige klachtenfunctionaris helpen.

Onze Klachtenfunctionaris mevrouw Versteegh is te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

  • Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA)
  • Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)
  • Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF)
  • Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP)
  • Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET)
  • Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afd. Antroposofische Zorg (V&VN AZ)
  • De Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de antroposofie (NVDA)

 

De klachtprocedure is geregeld in de Wkkgz, informatie kunt u vinden op de website van de NVAZ www.nvaz.nl.

 

Huisartsen: Klachtenregeling via IKBC www.nvaz.nl en regulier SKGE

Diëtiste: Klachtenregeling  www.klachtenloketparamedici.nl

Fysiotherapie: klachtenregeling via IKBC www.nvaz.nl en regulier www.defysiotherapeut.com

Euritmietherapie: klachtenregeling via IKBC  www.nvaz.nl

Kinderergotherapie: klachtenregeling via www.ergotherapie.nl

Kunstzinnige therapie: klachtenregeling via IKBC www.nvaz.nl

Muziektherapie: klachtenregeling via IKBC www.nvaz.nl

Verpleegkundige: klachtenregeling via IKBC www.nvaz.nl

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en de therapeut.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als we er met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, zal de therapeut in een schriftelijke mededeling zijn of haar reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil.

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen.

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ) .

zorggeschil logo

Tuchtrecht

Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege.

Dit kan indien uw klacht gaat over een huisarts, fysiotherapeut of psycholoog van ons therapeuticum.

Zie voor meer informatie:

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Bereikbaarheid

IJsselkade 15 te Zutphen
Postadres: postbus 4150
7200 BD Zutphen

Tel. 06-22103966
Fax 0575-51889
Email versteegh@versteeghadvocaat.nl

Ondersteuning:

 

Wilt u ondersteuning bij het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de locale antroposofische patiëntenvereniging of met het patiëntenplatform in uw provincie.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Kosten

 

Er worden geen kosten berekend voor het indienen of behandelen van een klacht.

 

Als u (rechts)bijstand inschakelt voor het indienen van een klacht, komen de kosten voor uw eigen rekening.