Patiëntenvereniging Antroposana

Antroposana?

Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Vanuit de organisatie behartigt ze de belangen van haar leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

Voor wie is Antroposana bedoeld?

Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte maar op de gezondheid van mensen. Vanuit de organisatie behartigt ze de belangen van haar leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

Wat doet Antroposana voor haar leden?

  • Belangenbehartiging bij verzekeraars, artsen en politiek.
  • Aandacht voor dat de integratieve gezondheidszorg zichtbaar, toegankelijk en beschikbaar is.
  • Zorg dragen dat de kwaliteiten van de integratieve gezondheidszorg brede aandacht krijgen, mede vanuit patiëntperspectief.
  • Zorgen dat u zelf sturing kunt geven aan gezondheid en aan het omgaan met beperkingen en ziekte.
  • Bieden van een verenigingsleven waarin leden delen in de bewustwording voor de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen.
  • Lotgenotencontact mede gebaseerd op de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg.
  • Inzet voor het gebruik en de toegankelijkheid van Antroposofische middelen.
  • Eén van de concrete resultaten is de ontwikkeling van de Antroposanapolis, speciaal voor leden.
  • Kennis wordt gedeeld via het magazine Stroom, gratis voor leden. (zie exemplaar in wachtkamer).

Verdere informatie / ledenopgave:

Antroposana

Boslaan 15, 3701 CH Zeist

Tel: 085 773 14 40, di-woe-do van 11.00 – 14.00 uur

www.antroposana.nl

info@antroposana.nl