POH-GGZ

De mens

De mens is een bezield wezen in een bezielde wereldruimte. De ziel (psyche) is het voertuig voor de geest. Zij werkt als bemiddelaar tussen geest en lichaam ofwel tussen de immateriële wereld en materiële wereld. Zij vraagt onze zorg en leiding. Ons ik geeft leiding aan de instandhouding en ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Het Griekse beeld van de Wagenmenner geeft daarvan een passend voorbeeld. Het menselijk ik heeft de teugel in handen en stuurt de paarden van denken, voelen en handelen aan zodat de wagen behouden aankomt op de gewenste bestemming. Wanneer aansturing door omstandigheden achterwege blijft, uit zich dat na verloop van tijd in klachten van lichaam en ziel. Dan is men moe, verliest de levenslust, kan niet meer goed denken, het gevoel gaat met hem/haar op de loop en men weet niet meer goed wat men wil en waarom men het leven niet meer gedaan krijgt zoals voorheen.

Bij ons onder behandeling?

Verwijzing gaat via de huisarts

POH-GGZ

Mw. Esther Rooijakkers

Telefoon via huisartsenpraktijk: 033-4619483 na verwijzing door de huisarts.

Adres

Daltonstraat 10, 3817 VB
Amersfoort, Nederland

Ondersteuning

Bij de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts voor de Geestelijke Gezondheid Zorg kunt u terecht voor gesprekshulp bij psychische, psychosociale en (psycho-)somatische aard. De huisarts verwijst u voor één of meerdere gesprekken om het probleem te verhelderen en in kaart te brengen waarna we samen een lijn uitzetten voor het op gang brengen van herstel. Dat kan in de vorm van een gesprek, maar ook door een oefening of een huiswerkopdracht. Daarbij kan de samenwerking met de antroposofische fysiotherapie, euritmietherapie en kunstzinnige therapieën behulpzaam zijn. Wanneer blijkt dat u meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, kunt u in overleg met de huisarts verwezen worden naar een psycholoog of een psychiater voor verdere behandeling.

Beeld