Stichting Ferrant

Taken en doelstellingen van de stichting

De stichting Ferrant wil de antroposofische gezondheidszorg in de regio Eemland in al zijn facetten stimuleren, ondersteunen en profileren. Concrete voorbeelden van activiteiten zijn onder meer:

 

 • Onderhoud en beheer van de huisvesting en accommodatie van het Therapeuticum; zo realiseerde de stichting in 2007 de uitbreiding van het gebouw en de renovatie van het interieur.
 • Het versterken van de interne organisatie van het Therapeuticum met name door de invoering van het manmaatschap.
 • Aandacht voor contacten in de regio met maatschappelijke instellingen op het gebied van zorg, zorgverzekeraars, onderwijs, e.d.
 • Ondersteuning van onderzoek, oa. naar effekten en meerwaarde van de Volkier Bentinck massagetherapie.
 • Het beheren van een steunfonds voor patiënten die moeite hebben hun antroposofische therapie te financieren, voor verdere informatie hierover zie bij steunfonds.

Bestuur

Het huidige bestuur van de stichting telt vijf leden.
Naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, is er een vertegenwoordiger van de patiënten en van de werkers uit het Therapeuticum.

 

 • Namen bestuursleden; zie jaarverslag
 • Beloningsbeleid; onbezoldigd

Contact

Postadres:
Daltonstraat 10
3817VB Amersfoort

 

RSIN-ANBI nummer:
804566641

Jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Ferrant geeft u een beeld van de activiteiten die verricht zijn door zowel Stichting Ferrant als door het Therapeuticum Artemis te Amersfoort. Het jaarverslag bevat de volgende vier hoofdstukken:

 

 • Activiteiten in en rond het Therapeuticum
 • Lezingengroep Artemis
 • Andere activiteiten
 • Financieel overzicht

 

Voor meer informatie kunt u dit Jaarverslag 2021 Ferrant hier downloaden.

Steunfonds

Patiënten uit de praktijk hebben gelden opgebracht voor mensen die antroposofische hulp niet kunnen betalen. Mogelijk is een lening of schenking te krijgen uit dit fonds. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u dit te bespreken met uw behandelaar, vervolgens kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Ferrant.

 

Donaties kan men storten op rekeningmummer NL26 TRIO 0212174266, onder vermelding van ‘Donatie’. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar voor de belasting.