Therapeuticum Artemis

Beeld

Over ons

Het Therapeuticum is een gezondheidscentrum waar mensen werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. In het gezondheidscentrum werken huisartsen, fysiotherapeuten, een kunstzinnig therapeut, een manueel therapeut, een natuurvoedingskundige en een euritmietherapeut.

Artemis de godin

Dit Therapeuticum draagt de naam van de Griekse godin Artemis. “Waarom?” vraagt u zich misschien af.
Artemis was de tweelingzuster van Apollo. Apollo werd in de Griekse cultuur geëerd als god van de zon, van muziek en poëzie. Hij was brenger van beschaving en van bewustzijn. Zijn tempel stond in Delphi.

Zijn zuster Artemis is vooral bekend als godin van de jacht, maar zij was ook de godin van de nacht: van groei, verfrissing en genezing. Een oerbeeld van de genezing is de verkwikkende slaap. Artemis is de godin die werkt in de krachten van de onbewuste mens. Zij werd vereerd in de beroemde houten tempel in de bossen rond Efeze: één van de zeven wereldwonderen.

Efeze

Deze stad bestond al rond 1000 voor Christus. Zij groeide uit tot een bloeiend cultuur- en wetenschapscentrum, gelegen tussen Oost en West. Homerus kwam hier vandaan. Ook de grote wetenschappers als Pythagoras, Heraklites en de filosoof Plato ontvingen hier hun scholing. Efeze werd wel de stad van het woord genoemd, omdat Johannes er zijn evangelie schreef (“In den beginne was het Woord … “).

 

De geneeskundige scholing in Efeze vond plaats in de omgeving van de tempel. Leraar en leerling wandelden daar `s avonds langs de bomen, struiken en kruiden, en hielden stil bij een plant. Zij bespraken de vorm ervan, de geur en kleur, de bloem, het blad, enz. Dan vroeg de leraar: “Wat spreekt deze plant uit?” Wanneer deze vraag gesteld was gingen ze uiteen om te slapen. De volgende dag vertelden zij elkaar hun droom (de mensheid droomde toen helderder dan nu). Uit het gesprek ontstond iets wezenlijks over de plant, een stukje “kennis“.

Een geneeskunde van de ontmoeting

Zoals hier uit de ontmoeting iets nieuws ontstond, zo is dat ook het begin geweest van de antroposofische geneeskunde. Uit de ontmoeting van Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita Wegman ontstond het basisboek voor de antroposofische geneeskunst ( Grundlegendes einer Erweiterung der Heilkunst ), door hen samen geschreven.
De antroposofische geneeskunde is een ontmoetingsgeneeskunde:

  • een ontmoeting van patiënt en geneesmiddel (een antroposofisch medicijn werkt namelijk niet dwingend of onderdrukkend in het ziekteproces, maar stimulerend voor het genezingsproces);
  • een ontmoeting van een patiënt met een therapie;
  • een ontmoeting tussen mensen: patiënt en arts, patiënt en therapeut, arts en therapeut.

 

Therapeuticum Artemis wil deze vorm van geneeskunde een goed onderdak bieden.