Volkier Bentick massagetherapie en inwrijvingen

Gewerkt wordt met massagehandgrepen die qua vorm en ritme verrassend werken en vastzittende structuren in het lichaam en de ziel in beweging kunnen brengen.  Het is reducerend, een vorm van snoeien,  het dynamische evenwicht wordt herstelt. Bij inslaapproblemen kan iemand ‘zijn hoofd niet afzetten’, er is teveel bewustzijn, dit kan door een armen en hoofdmassage (bovenpoolmassage) teruggedrongen worden. Wanneer het denken chaotisch wordt en men niet goed meer tot handelen kan komen kan een benenmassage (onderpoolmassage) gegeven worden. Ook kunnen bij deze massagetherapie speciale orgaaninwrijvingen toegepast worden. Na een bovenpoolmassage wordt er gerust, eventueel met een warme kruik, na een onderpoolmassage wordt er aansluitend aan de therapie een korte activerende wandeling gemaakt.

 

Beide massagevormen vinden hun inspiratiebron bij de Nederlandse arts Ita Wegman; de ritmische massage is verder uitgewerkt door dr. Margaretha Hauschka en de reducerende massage door fysiotherapeut en euritmietherapeut Volkier Bentinck.