Kunstzinnige therapie

Het genezingsproces

De genezende werking van de kunstzinnige therapie ligt besloten in
het aanspreken van de gehele mens en die te helpen om zijn eigen
scheppende (creatieve) vermogens een helende werking te laten vervullen
in zijn genezing.

 

Schilderen, tekenen of boetseren kan een door ziekte, psychische
problemen of eenzijdigheden verstoord evenwicht herstellen en niet
vermoede mogelijkheden zichtbaar maken. Het genezingsproces wordt op gang gebracht door het doen van de aangeboden kunstzinnige oefeningen.
Belangrijk om te weten is, dat bekend zijn met tekenen, schilderen e.d.
niet nodig is. Deze therapie werkt door ‘het bezig zijn met’ en staat ver af
van prestatie. Het gaat om de ervaring.  Gesprekken kunnen, indien gewenst, deel uitmaken van de therapie om beter inzicht te krijgen in hetgeen gebeurt.

Bij ons onder behandeling?

Meld u zich dan bij ons aan.

Kunstzinnige therapeut 

Bereikbaarheid

 

Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina.

Adres

Daltonstraat 10, 3817 VB
Amersfoort, Nederland

Indicaties

Deze therapievorm kan in het algemeen werkzaam zijn bij ziekten van velerlei aard, zoals chronische ziekten als astma, suikerziekte en hoge bloeddruk, en ook bij depressie, een slaapstoornis, burn-out, autoimmuun ziekten of een levenscrisis. De therapie is individueel, maar kan eventueel in een kleine groep plaatsvinden en is geschikt voor volwassenen, adolescenten, pubers en kinderen. Ziek worden en genezen verloopt bij iedereen anders. De therapeut stemt de behandeling nauwkeurig af op de cliënt en de vraag die wordt gesteld.

Beeld

Vergoedingen - Tarieven - Praktische informatie ↓

Empty section. Edit page to add content here.