Muziektherapie

Therapie

Muziektherapie is een vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen de therapeutische relatie worden ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

 

Onderdeel van de therapie is de diagnostische fase, waarin de hulpvraag, het persoonlijke muzikale handelen en situaties uit het dagelijks leven met elkaar in verband worden gebracht. Daarna worden in een evaluatie de bevindingen, doelstelling en behandelplan besproken (of met de ouders van een kind) en wordt aan een therapeutisch traject begonnen.

Therapie

Muziektherapie maakt gericht gebruik van bepaalde elementen uit de muziek zoals melodie, harmonie, ritme en maat en van instrumenten waarvan de klank inwerkt op het denken, voelen en handelen van de mens.

 

Er wordt gewerkt met zang- en andere muzikale oefeningen. De therapie kan luisterend en/of actief muzikaal zijn. Meestal duurt de therapie 10 tot 14 weken, één keer per week. Voor kinderen is het een half uur per keer; voor volwassenen tussen de 30 en 60 minuten.

In Therapeuticum Artemis is er momenteel geen muziektherapeut werkzaam, voor een lijst van therapeuten kunt u kijken bij de NVKToag

Vergoedingen - Tarieven - Praktische informatie ↓

Empty section. Edit page to add content here.