POH-Somatiek

De praktijkondersteuner begeleidt mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD. De praktijkondersteuner combineert het werken volgens protocol met de holistische, antroposofische visie. De patiënt is meer dan alleen zijn ziekte. Naast het algemene doel wordt er met iedere patiënt individueel gekeken naar zijn ontwikkeling en behoeften.

 

  • Mensen bekend met Astma en/of COPD krijgen een uitnodiging voor het longspreekuur. Het doel is om klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. Er vindt, zo nodig, jaarlijks een longfunctietest plaats.
  • Mensen met een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hoog cholesterol, een verminderde nierfunctie, reuma of jicht krijgen een uitnodiging voor het preventiespreekuur hart- en vaatziekten. Het doel is om risico’s op het ontstaan van hart- en vaatziekten te verlagen en of verergering van de ziekte te voorkomen.
  • Mensen met diabetes krijgen een uitnodiging voor het diabetesspreekuur. Het doel is om de suikerwaarden te stabiliseren of te verlagen en het risico op complicaties te voorkomen.

 

Tijdens de spreekuren worden lab-uitslagen besproken, de bloeddruk, de lengte en het gewicht gemeten. Een belangrijk onderdeel van de spreekuren is het bespreken van en adviezen geven over leefstijl, waaronder gezonde voeding, beweging, het verminderen van het gewicht en het stoppen met roken. De medicatie en eventuele veranderingen worden besproken. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen.

Ieder mens is uniek, daarom probeert de praktijkondersteuner de adviezen en tips zoveel mogelijk af te stemmen op de mens voor haar en te overleggen met de patiënt zelf.

 

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts en de verschillende therapeuten in het Therapeuticum. Waar nodig kan zij hierover adviseren en in overleg met de huisarts verwijzen.

 

Aan de spreekuren van de praktijkondersteuner zijn geen kosten verbonden. Als u verwezen wordt naar één van de therapeuten, kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn

POH-Somatiek 

Mw. Marina Meijerink – van Impelen

Bereikbaarheid

Aanwezig op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend

U kunt een afspraak maken via 033-4619483

Adres

Daltonstraat 10, 3817 VB
Amersfoort, Nederland